Er det god byutvikling å legge til rette for pendlerparkering midt i sentrum?

Ettersom det gikk såpass greit å skrive et blogginnlegg, så tenkte jeg hvor ikke smi mens jernet er varmt; vi prøver en såkalt "vlogg" også når vi først er i gang (og jeg fikk en idé på veien mellom 2 kundemøter...)


Tidligere Ordfører Harald Espelund, som nå står som listekandidat til årets valg, utfordret SP om hvorfor de sier de ønsker å legge til rette for kollektivtrafikk og parkering utenfor sentrum når de stemte mot et forslag om nettopp dette. Forslaget undertegnede fremmet i Formannskapet lød:

  • Innfartsparkering og bussholdeplass bør prioriteres etablert tidlig i planperioden for å gi mulighet til å fjerne pendlerparkering i Jessheim Sentrum.

  • Etablering av ny jernbanestasjon planlegges etablert i samarbeid med Bane Nor og den varslede KVU på hovedbanen.

Temaet er viktig; Nemlig etablering av en ny jernbanestasjon nord for Jessheim, også kalt Nordby Park, hvor det er planlagt en ny pendlerparkering med plass til 1.500 biler i første omgang, og med mulighet for å etablere et kollektivknutepunkt for busser som også vil kunne etablere et pendlernettverk mellom OSL, Næringsparken og Jessheim.


Dette vil kunne frigjøre nyttige arealer midt i byen som da kan brukes til bedre formål, det vil bli flere plasser til pendlere, og det vil legge ting til rette i forkant av en utvikling vi vet kommer istedenfor å komme i etterkant hvor det vil være vanskelig å etablere like gode løsninger. Forslaget som er fremmet av administrasjonen er å flytte parkeringen til andre siden av jernbanelinjen, på andre bedrifter sin eiendom, hvor de har egne planer.


Gatekunst på vei ned i undergangen under jernbanen, Henrik Bulls Veg

Om SP og de øvrige rødgrønne partiene dermed ønsker å ekspropriere denne grunnen for å få etablert noe grunneier ikke ønsker å avstå grunn til vites ikke, men vi i Ullensaker FrP og de øvrige partiene på borgerlig side ønsker ihvertfall å legge til rette for et godt byliv - uten store flater til parkering av biler vi ikke trenger å kjøre inn til sentrum når bedre alternativer finnes.