top of page

ETT vedtak - potensiell samfunnsgevinst; 20.000–40.000 nye arbeidsplasser!


Regionen Øvre Romerike har ved tidligere rulleringer av Nasjonal Transport Plan (NTP) blitt hva jeg vil påstå, på tross av eventyrlige satsinger på vei og bane nasjonalt de senere årene, stemoderlig behandlet. Ser man reelle tiltak i NTP her de senere år, så er det ikke mye mellom Oslo og Innlandet vi kan skryte av. Samtidig som prosjekt etter prosjekt i andre deler av landet har fått bevilgninger til viktige prosjekter i sine regioner, så har satsing i Østlandsområdets indrefilet; Øvre Romerike, vært fraværende.

Som gruppeleder for det største partiet i kommunen som huser både hovedflyplassen og landets største næringspark, så kjenner jeg at tålmodigheten er i ferd med å ta slutt. Når Regjeringen atter en gang har vist at de ikke evner å se potensialet som ligger uforløst i Gardermoen Næringspark, og hvordan de kan bidra til å legge til rette for etablering av ikke mindre enn 20.000 – 40.000 arbeidsplasser, i en tid hvor arbeidsledigheten er skremmende høy, med dystre utsikter for nær fremtid, da må jeg si at jeg blir skuffet!


Vi trenger et nytt kryss inn til Gardermoen Næringspark - dette er snart allmenn kjent. Et kryss som skal bygges på en Europaveg, hvor jeg og Fremskrittspartiet mener det er Statens ansvar som vegeier, og ikke arbeidsgivere i parken, å etablere denne påkrevde infrastrukturen.Det er noe med det i politikken som de fleste andre steder, at alt henger sammen med alt, og det gjelder da også i denne saken her;

  • Klarer ikke Regjeringen å regne hjem de positive ringvirkningene av et infrastrukturtiltak på i underkant av 100 mill. kroner, som et potensiale på å utløse etablering av 20.000 – 40.000 arbeidsplasser, som positivt midt i en tid der landet har rekordhøyt antall arbeidsledige, og med behov for etablering av nye arbeidsplasser? Da bør man i så fall kjøpe seg ny kalkulator, og vurdere å bytte ut de som betjener de gamle samtidig.

I september 2017 kunne vi lese i Romerikes Blad en gladmelding som fortalte at Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (FrP) hadde instruert Statens Vegvesen gjennom Vegdirektoratet om ikke å protestere på endring i rekkefølgebestemmelser fra Ullensaker kommune. Det ble vist til at «Utvikling i Gardermoen Næringspark (GNP) er viktig for regionalt og nasjonalt næringsliv og verdiskaping» og «I Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er beltet mellom Jessheim, Gardermoen næringspark og Oslo Lufthavn Gardermoen definert som et særlig innsatsområde for økt by- og næringsutvikling»


Vel, kalenderen min sier nå mai 2021, og 3,5 år er gått. Instruksen fra Samferdselsdepartementet som man jublet for, har fortsatt ikke bidratt til en storstilt utbygging og etablering av tusenvis av arbeidsplasser for regionen.


Til dette er min klare påstand at store deler av ansvaret ligger på at rekkefølgebestemmelser om at utbyggerne, dvs fremtidens arbeidsgivere, skal pålegges en viss sum pr. kvadratmeter disponibelt areal, som skal brukes til dette krysset i tillegg til interne veier og øvrig infrastruktur. Det blir rett og slett for dyrt å etablere seg her, og man finner da rimeligere og dårligere løsninger andre steder.

Undertegnede har derfor på vegne av Ullensaker FrP sendt inn følgende innspill til Stortingets behandling av Revidert Nasjonal Budsjett, med håp om at Fremskrittspartiets gruppe på stortinget klarer å lære den sittende regjering hvordan man kan og bør bruke kalkulatoren til å regne hjem samfunnsgevinsten ved å stemme for dette enkle og fornuftige vedtaket;

  • Stortinget ber regjeringen om å igangsette arbeidet med realisering av første del av etappevis utbygging av krysset V23 på E6 ved Gardermoen Næringspark. Stortinget viser til det gjennomførte planleggings- og prosjektarbeidet gjennomført av Statens vegvesen, og ber om at regjeringen setter av 95 mill. kroner for å dekke det beløpet som kreves for etablering av østre ramper. Denne vegløsningen er svært viktig for utvikling av næringsparken, og tiltaket vil ha stor betydning for etablering av et stort antall nye arbeidsplasser i regionen.

Samtidig er det et viktig poeng å ta med i det videre arbeidet, at det allerede er stilt 50 millioner kroner som garanti fra de første som etablerte seg i parken. Det er viktig å opprettholde kravet, og synliggjøre behovet på 95 millioner kroner i RNB, slik at man kan fristille disse sårt tiltrengte midlene tilbake igjen til næringslivet, samtidig som det ikke vil utløse et krav til samme infrastrukturkostnader fra fremtidige næringsaktører som ønsker å etablere seg her. Det er mye infrastruktur de må være med på inne i parken allerede, slik at dette ville vært meget gunstig for raskere etableringer av nye arbeidsplasserJessheim, 4.juni 2021


Ståle Lien Hansen

Gruppeleder Ullensaker FrP

Comments


bottom of page