top of page
StåleLienHansen_Ullensaker2023_1-1.jpg

Hvem er så jeg?
Jeg er en lokalpolitiker og ordførerkandidat som bryr seg om deg, en du kan stole på og som jobber hardt til det beste for alle kommunens innbyggere.

Siden 2003 og frem til 2019 hadde jeg den ære å få være med i en borgerlig flertallskonstellasjon og styre hvordan kommunen vår har utviklet seg. Det var 16 år med mye hardt arbeid, mange sene kvelder med sakspapirer og lange møter, men ikke minst har det vært 16 spennende, utfordrende og givende år!

Ved valget i september 2019, på tross av vårt gode valgresultat på 29,6%, mistet de borgerlige partiene dessverre flertallet, og en konstellasjon av 6 store og små røde og grønne partier fikk flertall. Det betyr at jeg de neste 4 årene må jobbe minst like hardt, lese like mye sakspapirer og stille på møter utover sene kvelder, bare på en annen måte, fortsatt til kommunens og våre innbyggeres beste. 

Jeg har et ønske om å bidra til å utvikle Norges beste kommune å bo og leve i, og med den veksten vår region har opplevd de siste 12-15 årene, og også vil komme til å oppleve i fremtiden, ligger mange forutsetninger tilstede for å bidra til å utvikle kommunen videre for å nå dette målet. 

Webside:

stalelienhansen.com

 

Mobil:

(+47) 48 29 92 15

Email: 

hansen.staale@gmail.com

Social links:

  • Facebook - Grå Circle
  • Linkedin - Grå Circle
  • Twitter - Grå Circle
  • Instagram - Grå Circle

Kommuneøkonomi

 

politikernes oppgave er å prioritere og fordele pengene man har til rådighet fremfor å bare finne nye. Det vil derfor IKKE innføres eiendomsskatt i Ullensaker med FrP som styrende parti"

FAVORITT SITAT

 

Godt gjort er bedre enn godt sagt!

Handlekraft vises i handling, ikke ved prat!

"Eplehageutbygging"

 

"Det er ingen automatikk i at en utbygger som kjøper en eiendom med én enebolig, skal få lov å bygge tre nye i rekke. Vi må ta vare på de gode kvalitetene i vårt bomiljø"

bottom of page